Húsvéth Ambrus

Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 122-123. o.

Tanulmányok

Lelkipásztori szolgálatok

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1635 1655
Őrkanonok 1639 1655
Főesperes 1642 1642 Fehérvári főesperesség