Horváth Pál szül: 1723

Születés ideje
Születés helye
Zalaszentgrót
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 119. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat szeminárium, filozófia) 1747 - 1750

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Plébános BICSKE 1750 1758
Esperes 1755 1758 Fehérvári
Mesterkanonok 1758 1760
Főesperes 1760 1767 Székesegyházi főesperesség
Őrkanonok 1767 1777