Gálffy János

Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 102. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1635 1636 Fehérvári főesperesség
Mesterkanonok 1635 1636