Forintos István

Névváltozatok
Gulden
Születés ideje
Születés helye
Szücs
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Sümeg
Szentelést végző személy
Kopácsy József püspök
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VEK 47932
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 101. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1831 - 1835
Szombathely (filozófia) 1829 - 1831
Veszprém (gimnázium)
Pápa (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Udvari káplán VESZPRÉM I. 1839 1841
Plébános KISLŐD 1841 1874
Esperes 1871 1874 Veszprémi
Mesterkanonok 1874 1877
Főesperes 1877 1883 Pápai főesperesség
Főesperes 1883 1884 Somogyi főesperesség