Csatáry Gergely Jeromos

Névváltozatok
Czatháry Gergely Jeromos
Születés helye
Győr
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 85. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Bécs (szeminárium) 1642 -1648

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Plébános KESZTHELY I. 1654 1665
Mesterkanonok 1665 1667
Őrkanonok 1667 1670