Csapody Lajos exjezsuita

Születés ideje
Születés helye
Petőfalva
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 84. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (teológia)
Bécs (teológia)
Graz (gimnázium)
Nagyszombat (filozófia)
Nyitra (Trencsény?) gimnázium

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1777 1780 Zalai főesperesség
Hántai Prépost 1777 1777
Mesterkanonok 1777 1777
Őrkanonok 1780 1801
Éneklőkanonok 1782 1801