Cheh István

Névváltozatok
Chekovich, Chehvius, Zhehovius, Chehi István
Születés helye
Alsólendva
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 82. o.

Tanulmányok

Megnevezés Tól Ig
Graz (szeminárium) 1621 1623

Lelkipásztori szolgálatok

Székeskáptalani tisztség

Jellege Tól Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1630 1631
Főesperes 1632 1636 Pápai főesperesség
Főesperes 1636 1638 Mosoni