Cheh István

Névváltozatok
Chekovich, Chehvius, Zhehovius, Chehi István
Születés helye
Alsólendva
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 82. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Graz (szeminárium) 1621 - 1623

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1630 1631
Főesperes 1632 1636 Pápai főesperesség
Főesperes 1636 1638 Mosoni