Bogdány Károly

Születés ideje
Születés helye
Besztercebánya
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 81. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Pozsony (teológia) 1797 -

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Mesterkanonok 1823 1832
Főesperes 1832 1838 Székesegyházi főesperesség
Éneklőkanonok 1838 1842