Veszprém – Szent László

Veszprém – Szent László
Búcsú
06-27
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1941-ben alapította Czapik pp. az addig egyetlen plbéniából leválasztva a város nyugati felét, a „Temetőhegyet ". Temploma helyén a középkorban Szt. Margit vértanú nagy és gazdag bazilikája állt. Ennek helyére 1740-ben kis kápolna kerül Szt. László tiszteletére. Mai neoromán temploma 1902-ben épül Fejérvári kanonok adományából, megtartva elődjének titulusát (29x9 m). 1799-ben szűnt meg a körülötte levő temető, amiről a városrész is kapta nevét: Temetőhegy.A plébánia területén találjuk a Veszpr...Tovább
"1941-ben alapította Czapik pp. az addig egyetlen plbéniából leválasztva a város nyugati felét, a „Temetőhegyet ". Temploma helyén a középkorban Szt. Margit vértanú nagy és gazdag bazilikája állt. Ennek helyére 1740-ben kis kápolna kerül Szt. László tiszteletére. Mai neoromán temploma 1902-ben épül Fejérvári kanonok adományából, megtartva elődjének titulusát (29x9 m). 1799-ben szűnt meg a körülötte levő temető, amiről a városrész is kapta nevét: Temetőhegy.A plébánia területén találjuk a Veszprémvölgyi apácák kolostorának műemlékromjait a XIV. sz.-ból. Itt állt a X. sz.-ban az első magyarországi zárda: görög apácák kolostora. Itt készült a koronázási palást. — Mellette az 1747-ből való befejezetlen jezsuita templomrom. — A Benedek-hegy sziklái tövében láthatók a domonkos apácák Szt. Katalin kolostorának és templomának romjai, ahol hat éven át élt Szt., Margit. A XIII. sz.-i gótikus építmény M. — Kedvelt búcsújáróhely az 1765-ben Szentkereszt feltalálása tiszteletére épített barokk Csatári kápolna. -- A plébániaház 1941-ben épült.Búcsú: jún. 29. Szi: szept. 8. Rn: május első pénteke. Akv: 1942-től, előtte Veszprém I. Hsz.: 5250. " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
E helyen a középkori Antiokhiai Szt. Margit-templom, a Szentmargitszeg városrész plébániatemploma állt, körülötte temető volt. Első ismert írott adata: 1082, régészeti leletek a 11-12. századra tehető kőfaragványok.
16-17. századi történet
A török időkben romossá válit.
Történeti leírás 1701-1945
Szentélyéhez 1740-ben Pöstyéni Mihály őrkanonok kis kápolnát építtetett. Az előzményeket a mai templom építésekor teljesen elbontották. Épült 1902-ben dr. Fejérvári József prelátus kanonok megbízásából, Jüttner Kálmán tervei alapján, id. Csomay Kálmán irányításával. A főoltár alkotója Hudetz József (Kaposvár), a figurális kifestésé Graits Ede (Pécs), a Lourdes-i jeleneté Steiner Rudolf (Székesfehérvár), az ornamentális díszítésé Altenbuchner (Budapest) voltak. 1941-ben plébánia rangra emelte Cza...Tovább
Szentélyéhez 1740-ben Pöstyéni Mihály őrkanonok kis kápolnát építtetett. Az előzményeket a mai templom építésekor teljesen elbontották. Épült 1902-ben dr. Fejérvári József prelátus kanonok megbízásából, Jüttner Kálmán tervei alapján, id. Csomay Kálmán irányításával. A főoltár alkotója Hudetz József (Kaposvár), a figurális kifestésé Graits Ede (Pécs), a Lourdes-i jeleneté Steiner Rudolf (Székesfehérvár), az ornamentális díszítésé Altenbuchner (Budapest) voltak. 1941-ben plébánia rangra emelte Czapik Gyula püspök. 1943-tól felújítás kezdődött, ami szentély átrendezésével járt, az oltárra Szent László márvány szobra került (Krasznai Lajos). ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás 1945-
1956-ban tűz ütött ki, az ezt követően felújítás során figurális falképek készültek (Károly Gy., 1959). Az eredeti főoltárképként funkcionáló Róth Miksa üvegablakot ekkor megtalálták és a déli sekrestye ablakába helyezték. 1966-ban homlokzatfelújítás történt: középkori és 18. századi faragványokat helyeztek a falakba. (Egy 12. századi szalagfonatos faragvány a LDM-be került.) A középkori templomra régészeti feltárás nem volt. A szentély berendezés átalakítása, kifestés, a Szent László-szobor elt...Tovább
1956-ban tűz ütött ki, az ezt követően felújítás során figurális falképek készültek (Károly Gy., 1959). Az eredeti főoltárképként funkcionáló Róth Miksa üvegablakot ekkor megtalálták és a déli sekrestye ablakába helyezték. 1966-ban homlokzatfelújítás történt: középkori és 18. századi faragványokat helyeztek a falakba. (Egy 12. századi szalagfonatos faragvány a LDM-be került.) A középkori templomra régészeti feltárás nem volt. A szentély berendezés átalakítása, kifestés, a Szent László-szobor eltávolítása, a középső üvegablak visszaállítása 2021. decemberében történt. ...Kevesebbet mutat
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Elhelyezkedés
Veszprém, Völgyhíd tér 6.
Térkép
Védelem mértéke
Nem védett
Védelemre javasoljuk
Országos műemléki védelemre javasolt
Eredeti jelleg
kápolna
Mai meghatározó korstílusa
historizáló (neoromán)
Egyházigazgatási beosztás
plébánia
Ellátó plébánia
Veszprém, Szent László plébánia
Általános jellemzők
A várhegytől északra, az egykori Temetőhegyen áll, fordított tájolással. Egyhajós, alacsonyabb, keskenyebb, nyújtott-, a sokszög három oldalával záródó, támpilléres szentéllyel, melyhez alacsonyabb sekrestyék csatlakoznak. Homlokzati tornya nyolcszögű gúlasisakos, a hajó és a szentély sátortetős lefedésű. A főhomlokzaton három egyszerű bélletes ajtó, a homlokzatokat lizénák osztják falmezőkre, ezeket ívsoros zárja. A homlokzati tagolás az eredetinél egyszerűbb. A hajó a három boltszakaszban heve...Tovább
A várhegytől északra, az egykori Temetőhegyen áll, fordított tájolással. Egyhajós, alacsonyabb, keskenyebb, nyújtott-, a sokszög három oldalával záródó, támpilléres szentéllyel, melyhez alacsonyabb sekrestyék csatlakoznak. Homlokzati tornya nyolcszögű gúlasisakos, a hajó és a szentély sátortetős lefedésű. A főhomlokzaton három egyszerű bélletes ajtó, a homlokzatokat lizénák osztják falmezőkre, ezeket ívsoros zárja. A homlokzati tagolás az eredetinél egyszerűbb. A hajó a három boltszakaszban hevederekkel elválasztott élkeresztboltozatos, az oldalfalakon szakaszonként párosablakok, délen nyitott, az északi oldalon a homlokzati vakablak mögött falsík, modern figurális kifestéssel: jelenetek Árpád-házi szentekkel. A bejárat a kisé kiugró toronyból nyílik 2x3 boltszakaszos karzataljba. A félköríves diadalív homlokívén modern kifestés, előtte egy-egy mellékoltár: Szűz Mária és Jézus Szíve fehér márványszobrával (Krasznai Lajos munkái). A karzat homlokoldala és a szentély oldalfalai műmárványozott színes oszlopokkal és stukkódísszel gazdagított. A főoltáron cibórium, fehér márvány aranyozással, ablakaiban színes üveg: középen (ez Róth Miksáé) Szt. László vizet fakaszt (1903); két oldalt Szt. Erzsébet és Szt. Margit (1954). Szentély hátfalában kívül Hajas István plébános barokk, feliratos sírköve, 1798. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Veszprém
Templomadatbázis