Kővágóőrs – Nagyboldogasszony

Kővágóőrs – Nagyboldogasszony
Búcsú
08-15
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"Legrégibb elnevezése Őrs. 1264-ben Szt. László tiszt. épített tp-áról Szt. László Őrsnek említik. Ekkor pl-a is van. A XIV. sz.-ban ismételten szólnak tp-áról és papjáról az írások. 1394-ben megváltozik a titulus: Nagyboldogasszonyra, és ez magával vonja a falu nevének változását is: Nagyboldogasszony Őrs. A reformáció idején prot. kézbe kerül a tp, ma is az evangélikusoké. 1750-ben írja Bíró Márton: a falu szép tp-a romossá vált, amit a katolikusok és protestánsok helyreállítottak és ma is közösen használnak. 1755-ben visszaállítják a régi pléb-át (eddig Szentbékkállához tartozott) és Szt. Lőrinc tiszteletére szerény oratóriumot építenek. A mai Nagyboldogasszony tp 1777-1808 között épült. 32x15 m. Későbarokk. Mj. Műemlékjellegű építmények még: Kisőrsi kp-na barokk, 1757-ből. — Kisőrsi harangláb, barokk. XVIII. sz. — Kisőrsi tp-rom, románkori, XIII. sz. — Sóstókáli tp-rom, románkori, XIII. sz. — Ecsérpusztai tp-rom, románkori, XII—XIII. sz. Bővítve a XV. sz.-ban. M.Búcsú: aug. 15. Szi: febr. 24. Rn: okt. 17. Akv: 1755-től. Hsz: 986 (1318). "

Plábániák

Települések

Település
Kővágóőrs