Balatonfűzfő – Jézus szíve

Balatonfűzfő – Jézus szíve
Búcsú
Jézus Szíve vasárnap
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
"1958-ban önállósult Fúzfőgyárteleppel. 1970-ben nagyközséggé lett Litérrel. — A Vörösberény és Balatonkenese határában kialakuló fürdőtelep híveinek lelki gondozását kezdetben hol Vörösberény, hol Balatonkenese végezte. 1935-től Fűzfőgyártelep filiája lett: Az élénk hitélet lassan megteremti az önállósulás alapjait. 1929-ben Oltáregylet alakult, 1930-ban róm. kat. iskola, ahol miséznek is, 1936-ban elkészül a tp a XVIII. sz. végén elpusztult mámai tp romjainak szomszédságában. 1942-ben önálló ...Tovább
"1958-ban önállósult Fúzfőgyárteleppel. 1970-ben nagyközséggé lett Litérrel. — A Vörösberény és Balatonkenese határában kialakuló fürdőtelep híveinek lelki gondozását kezdetben hol Vörösberény, hol Balatonkenese végezte. 1935-től Fűzfőgyártelep filiája lett: Az élénk hitélet lassan megteremti az önállósulás alapjait. 1929-ben Oltáregylet alakult, 1930-ban róm. kat. iskola, ahol miséznek is, 1936-ban elkészül a tp a XVIII. sz. végén elpusztult mámai tp romjainak szomszédságában. 1942-ben önálló lett, a lelkész azonban ideiglenes lakásban kapott helyet. 1960-ban készült el az új pl-ház. Tp méretei: 18x9 m. — Ellátja Fűzfőgyártelepet is.Tit: Jézus Szíve. Búcsú: aug. 20. Szi: Jézus Szíve napja. Rn: jún. 9. Hsz: 1200.Mámai tp-rom románkori XIII. sz. M. " ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
Történeti leírás 1701-1945
1935-36, A templomot a már Szent István, Szent László és Kálmán király idejében létező és a XVIII. században elpusztult Máma község tatárjárás után épült Szt. László-templomának romja előtt építették föl oly módon, hogy az új templom gyakorlatilag eltakarja a régit. Az építkezés megindulásával a mámai templom nyugati homlokzatának kőmaradványait az új templom alapozásánál felhasználták. Az építendő templom terveit Takács János építészmérnök baráti alapon készítette Vándor Ferenc egyházmegyei f...Tovább
1935-36, A templomot a már Szent István, Szent László és Kálmán király idejében létező és a XVIII. században elpusztult Máma község tatárjárás után épült Szt. László-templomának romja előtt építették föl oly módon, hogy az új templom gyakorlatilag eltakarja a régit. Az építkezés megindulásával a mámai templom nyugati homlokzatának kőmaradványait az új templom alapozásánál felhasználták. Az építendő templom terveit Takács János építészmérnök baráti alapon készítette Vándor Ferenc egyházmegyei főmérnök támogatásával, aki a kivitelezésben is segédkezett. Gyöngyössy 1934-ben felterjesztette az Egyházmegyei Hatóságnak a közgyűlésen jóváhagyott templomterveket. A templom végül 1935-36-ban épült fel, és 1936. július 2-án benedikálta, majd augusztus 20-án felszentelte Rott Nándor. ...Kevesebbet mutat
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Egyéb bevett név
Fürdőtelepi templom
Elhelyezkedés
Balatonfűzfő, Jókai Mór utca 43. 8175, hrsz: 590
Térkép
Védelem mértéke
műemlék a templom mögött elhelyezkedő mámai templomrom, ezáltal a Jézus Szíve templom is védett, mint műemléki környezet
Védelem törzsszáma
5419, 9748
Védelemre javasoljuk
országos
Eredeti jelleg
templom
Főoltár titulusa, készítési ideje és készítője
Jézus Szíve
Mai meghatározó korstílusa
magyaros
Építész, kivitelező
Takács János, 1935-36, építész;
Más mesterek neve
Vándor Ferenc, eghyázmegyei főmérnök, kivitelezés; Palka József, üvegablakok; Veszeli Lajos, festő
Egyházigazgatási beosztás
plébánia
Ellátó plébánia
Balatonfűzfő, Jézus Szíve plébánia
Általános jellemzők
A mai templom részbeni elbontásával és felhasználásával épített új templom egyhajós, önálló szentélyrésszel ellátott teremtemplom. A templomtesthez aszimmerikusan kapcsolódik a hasáb alakú templomtoronnyal a bejárati szakaszon. Stílusa a változatos tetőformáknak köszönhetően leginkább a magyaros szecessziós épületekhez kapcsolódik.
Külső leírás
A templom változatos tömegformákat mutat. Jellegzetes a ciklopfalazással rakott mészkőburkolata. Az egyhajós templomtesthez aszimmetrikusan kapcsolódik a torony kissé hátraugrasztva s ezáltal mozgalmasabbá téve a homlokzatot. A főhomlokzat csonka kontyos tetővel fedett, a bejárat felett egy Krisztus-szobor talapzaton s két félköríves ablak látható. A bejárat robusztus kőpilaszterei vasbeton lemezt tartanak, s a bejárat beugró részein még a középkori bélletes kapuzatokra is látunk némi utalást. A...Tovább
A templom változatos tömegformákat mutat. Jellegzetes a ciklopfalazással rakott mészkőburkolata. Az egyhajós templomtesthez aszimmetrikusan kapcsolódik a torony kissé hátraugrasztva s ezáltal mozgalmasabbá téve a homlokzatot. A főhomlokzat csonka kontyos tetővel fedett, a bejárat felett egy Krisztus-szobor talapzaton s két félköríves ablak látható. A bejárat robusztus kőpilaszterei vasbeton lemezt tartanak, s a bejárat beugró részein még a középkori bélletes kapuzatokra is látunk némi utalást. A torony hosszanti félköríves ablaka igazodik lezárásában a többi félköríves ablakhoz, a harangház felnyitása azonban érdekes vasbeton oszlopos áttört szerkezetet mutat, melyet egy vasbeton lemez zár le. A kívülről keresztházszerűen kiugró karzat hasonló csonka kontyos tetővel fedett, mint a főhomlokzat. Ez a változatos homlokzat, tömeg- és tetőformálás, a csonka kontyos tető mind a magyaros/nemzeti stílusirányzathoz kapcsolódik, ami részben a szecesszió gyökereiből kinőve, az erdélyi és a finn-magyar kapcsolatokkal átszőve a két világháború közötti építészeti útkeresésben is jelen van. A templom mellett állíttatták fel az egykor Balatonfűzfőn a Szent Imre Collegium Szent Imre-kápolnája előtt álló Szent Imre-szobrot. ...Kevesebbet mutat
Belső leírás
A templom egyhajós teremtemplom önálló szentélyszakasszal. A térlefedés koporsófödém, a vízszintes részen kazettás famennyezettel borítva. A poligonális szentély a hatszög három oldalával záródik, és diadalívvel kapcsolódik a hajóhoz, melytől egy lépcsőfokkal elemelkedik. A szentéllyel szemben karzat található, melynek pillérei kvázi háromhajósra osztják a karzat alatti szakaszt, s ez megismétlődik a karzat emeletén is. A főhajóban 3-3 és a szentélyben is 3 festett üvegablak látható: Szent Margi...Tovább
A templom egyhajós teremtemplom önálló szentélyszakasszal. A térlefedés koporsófödém, a vízszintes részen kazettás famennyezettel borítva. A poligonális szentély a hatszög három oldalával záródik, és diadalívvel kapcsolódik a hajóhoz, melytől egy lépcsőfokkal elemelkedik. A szentéllyel szemben karzat található, melynek pillérei kvázi háromhajósra osztják a karzat alatti szakaszt, s ez megismétlődik a karzat emeletén is. A főhajóban 3-3 és a szentélyben is 3 festett üvegablak látható: Szent Margit, Szent Család, és Szent Erzsébet, az ellentétes oldalon: Padovai Szent Antal, Szent Ilona és Szent Imre, a szentélyben pedig Szent István és Szent László királyok. A kórus ablakán a Szentlélek galambja látható. A főoltár mellett a diadalív két oldalán eredetileg a keresztelőkút (az evangéliumi oldalon) és egy mellékoltár (a leckeoldalon) kapott helyet. Egy utólagos sekrestyeajtó-nyitást követően az elrendezés felcserélődött. Az archív fényképen két félköríves fülke fogadta be a keresztelés jelenetét s a mellékoltár festményét, Veszeli Lajos alkotásait. Ezeket a fülkéket később a fal síkjával egy szintbe hozva megszüntették. Az oltárképek további sorsa nem ismert. A jelenlegi mellékoltáron egy Mária- és két angyalszobor látható. ...Kevesebbet mutat
Általános állapot
Írott források
minden primer forrás: oklevél, terv, rajz, fotó
Irodalomjegyzék
Veszprémi Egyházmegye Schematismusa 1975.
Karlinszky Balázs, A balatonfűzfői római katolikus egyházközségek a két világháború között, Acta Papensia XI, 2011/3-4, 202-221.
Szőnyeg János, Fejezetek Balatonfűzfő történetéből, Balatonfűzfő, 2009, 366-375.

Plébániák

Települések

Település
Balatonfűzfő