Ajka–Tósokberénd – Szent István

Ajka–Tósokberénd – Szent István
Búcsú
08-20
Történet (1975-ös sematizmus szerint)

"1950-ben Ajka városához csatolták. Azelőtt Tósok és Berénd. A kkorban a bakonybéli bencés, később a zirci apátság birtoka. A XVI. században egymás után váltogatja világi gaz-dáit. Népe a XVI. sz.-ban prot. lett. Használják a kat.-ok tp-át is. A ciszterciek 1696-ban szerzik vissza, és sziléziai kat-okkal telepítik be 1717-ben. 1731-ben megszervezik plébániáját. Azelőtt Polány gondozta. Romokban heverő tp-ot találtak, anyagából kis kp-nát építettek Szt. Márton tiszteletére. 1750 körül új tp ép...Tovább

"1950-ben Ajka városához csatolták. Azelőtt Tósok és Berénd. A kkorban a bakonybéli bencés, később a zirci apátság birtoka. A XVI. században egymás után váltogatja világi gaz-dáit. Népe a XVI. sz.-ban prot. lett. Használják a kat.-ok tp-át is. A ciszterciek 1696-ban szerzik vissza, és sziléziai kat-okkal telepítik be 1717-ben. 1731-ben megszervezik plébániáját. Azelőtt Polány gondozta. Romokban heverő tp-ot találtak, anyagából kis kp-nát építettek Szt. Márton tiszteletére. 1750 körül új tp épült Szt. Rókus tit-sal. — Mai nagyságban és kivitelben impozáns későbarokk tp-a 1801-1808 közt épül fel. Mj. 30x23 m. 1970-ben teljes külső felújítást kapott. A pl-házat 1972-ben modernizálták. — Nep. Szt. János szobra későbarokk 1790-ből. Mj. — Tit. Szt. István. kir.
Búcsú: aug. 20. Szi: jan. 7. Rn: szept. 16. Akv: 1752-től. Hsz: 1250."

...Kevesebbet mutat
Történeti leírás
Mai templom adatai
Megnevezés
Rk. tp.
Egyéb bevett név
Tósokberénd
Védelem törzsszáma
M 4760
Védelemre javasoljuk
műemlék

Plébániák

Települések

Település
Ajka