Zsidó László

Névváltozatok
Sidó László
bődi és lőgérpathonyi Zsidó László
Születés ideje
Születés helye
Pozsony
Halálozás ideje
Halálozás helye
Zalabér
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 911. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (teológia, Collegium Rubrum) 1764 - 1767
Nagyszombat (filozófia) 1762 - 1764

Lelkipásztori szolgálatok