Szupponics László

Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 1002. old.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Győr (filozófia)
Veszprém (szeminárium) 1755

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Káplán ZALABÉR 1759 1760
Plébános NEMESVITA 1760 1767
Plébános ZALABÉR 1760 1760

Székeskáptalani tisztség