Szabó Mihály szül: 1710

Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 956-957. old.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Győr (filozófia)
Győr (szeminárium) 1735
Veszprém (szeminárium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig
Plébános VÖRS 1735 1742
Plébános MERNYE 1742 1769

Székeskáptalani tisztség