Szabó György

Születés ideje
Születés helye
Szentbékkálla
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 201-202. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Pest (szeminárium) 1849 - 1851
Veszprém (szeminárium) 1849 -

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán GYULAKESZI 1851 1852
Karkáplán VESZPRÉM I. 1852 1859
Plébános BALATONKILITI 1861 1885
Esperes 1878 1885 Karádi
Mesterkanonok 1885 1896
Plébános VESZPRÉM I. 1885 1890
Főesperes 1898 1900 Somogyi főesperesség