Paiss András

Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 810. old.

Tanulmányok

Megnevezés Ig
Bécs (filozófia) 1698
Bécs (szeminárium) 1701

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános REZI 1705 1714
Esperes 1726 1738 Keszthelyi

Székeskáptalani tisztség