Ollé Lajos

Születés ideje
Születés helye
Ollétejed
Halálozás ideje
Halálozás helye
Ollétejed
Szentelés időpontja
Szentelést végző személy
Zsolnay Dávid püspök
Egyházmegye
Veszprém
Nyugdíjban
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 793-794. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1803 -
Nagyszombat (szeminárium)
Pozsony (filozófia)
Pozsony (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán BERZENCE 1807 1809
Plébános GYÉKÉNYES 1809 1810
Plébános SZULOK 1810 1869
Esperes 1818 1869 Csökölyi