Mógor Ádám

Névváltozatok
Móger Ádám
Születés ideje
Születés helye
Vép
Halálozás ideje
Sírja
Kislőd
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 728. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1750 -
Győr (szeminárium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Plébános KISLŐD 1752 1784
Esperes 1777 1784 Veszprémi