Küllei János

Névváltozatok
Küllei Nep. János
Születés ideje
Születés helye
Dombóvár
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 149-150. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium)
Pozsony (szeminárium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület Főesperesi kerület
Káplán DEVECSER 1789 1790
Káplán DEVECSER 1789 1790
Káplán VESZPRÉM I. 1790 1792
Alkántor VESZPRÉM I. 1792 1796
Plébános MERNYE 1796 1807
Esperes 1806 1807 Kaposvári
Mesterkanonok 1807 1808
Főesperes 1808 1830 Somogyi főesperesség
Nagyprépost 1830 1849