Imre László

Születés ideje
Születés helye
(Répce-) Jánosfalva
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
1802-11-12
Szentelést végző személy
Milassin Miklós fehérvári püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 544. o.

Tanulmányok

Megnevezés
Győr (gimnázium)
Sopron (gimnázium)
Szombathely (filozófia)
Veszprém (szeminárium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán ISZKÁZ 1803 1808
Ideiglenes adminisztrátor CSOKONYA 1808 1808
Plébános CSOKONYA 1808 1857
Esperes 1818 1857 Csökölyi

Székeskáptalani tisztség