Halbax János

Névváltozatok
Halvax János
Születés ideje
Születés helye
Győr
Halálozás ideje
Egyházmegye
Veszprém
Veszprémi egyházmegyéből elbocsátva
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 475-476. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium) 1753 - 1755
Buda (filozófia)
Veszprém (szeminárium) 1851 -

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán VÁL 1755 1756
Plébános KISBÁRAPÁTI 1756 1809
Esperes 1772 1809 Kaposvári