Longauer János Imre

Születés ideje
Születés helye
Garamolaszka
Halálozás ideje
Sírja
Pestlőrinc
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VFL IX.8.a.
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 680. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Budapest (gimnázium)
Selmecbánya (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Káplán SIÓFOK 1928 1928
Kórház lelkész NAGYKANIZSA II. 1929 1932
Adminisztrátor SOMOGYVÁR 1933 1933
Tábori lelkész tábori lelkész 1940 1941
Szervező lelkész DARÁNY 1944 1945
Plébános KAPOSVÁR I. 1955 1959
Plébánoshelyettes KISGÖRBŐ 1959 1962
Plébánoshelyettes AJKARENDEK 1962 1973
Esperes 1970 1973 Bányavidéki