Hegyi János szül: 1915

Születés ideje
Születés helye
Lesenceistvánd
Halálozás ideje
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Fénykép elérhetőség
VFL IX.8.a.
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 113-114. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Veszprém (szeminárium) 1936 - 1941
Sümeg (gimnázium) 1927 - 1935

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Esperesi kerület
Fürdőlelkész BALATONFENYVES I. 1941 1941
Ideiglenes plébánoshelyettes AJKA III. 1941 1941
Káplán INKE 1941 1943
Káplán AJKA I. 1943 1944
Lelkész AJKA III. 1944 1954
Esperes 1954 1955 Bányavidéki
Plébánoshelyettes VESZPRÉM III. 1955 1966
Esperes 1959 1963 Veszprémi
Mesterkanonok 1961 1970
Hántai Prépost 1970 1980
Éneklőkanonok 1980 1993