Bánáss László

Születés ideje
Születés helye
Pozsony
Halálozás ideje
Halálozás helye
Budapest
Szentelés időpontja
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 15 - 16. old.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Innsbruck
Róma
Budapest (piarista gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok