Bajzáth József

Névváltozatok
Pészaki Bajzáth József
Születés ideje
Születés helye
Kissalló
Halálozás ideje
Sírja
Veszprém (?)
Szentelés időpontja
Szentelés helye
Nagyszombat
Szentelést végző személy
Zichy Ferenc gróf püspök
Egyházmegye
Veszprém
Róla szóló bibliográfia

Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára. München, 1987. 14-15. o.

Tanulmányok
Megnevezés Dátum
Nagyszombat (szeminárium) 1738 - 1745
Esztergom (szeminárium)
Pozsony (gimnázium)

Lelkipásztori szolgálatok

Jellege Helye Tól Csökkenő rendezés Ig Főesperesi kerület
Főesperes 1755 1802 Komáromi