RÉVFÜLÖP

Alapítás
1951
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Bauer Ferenc Plébánoshelyettes 1958 1991
Kasza Imre Káplán 1952 1962

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Tapolcai Székesegyházi 1963 1992