PÁPA III.

Alapítás
1948
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Pápai Pápai 1949 1992