NAGYESZTERGÁR

Alapítás
1770
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Szijártó László Plébános 1975 2012
Csonka Alajos Plébános 1970 1975
Tóth János szül: 1917 Plébános 1961 1970
Korontz László szül: 1925 Plébánoshelyettes 1953 1961
Székely Artúr ciszterci Lelkész 1931 1933

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Cseszneki Székesegyházi 1851 1901
Zirci Székesegyházi 1903 1984
Zirci Pápai 1992 1992

Egyházmegyék