MEZŐSZILAS

Alapítás
1935
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Pócza Dezső Árpád ferences Plébános 1986 1989
Bauer Zoltán János Plébános 1980 1986
Tremmel Lőrinc Plébános 1966 1979
Tihanyi Miklós karmelita Plébános 1962 1966
Bugledits János Lelkész 1955 1962
Szitár Ferenc Kisegítő káplán 1949 1949
Kalmár Károly Káplán 1937 1938
Halász Ottó Plébános 1989

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Enyingi Székesegyházi 1946 1984
Palotai Székesegyházi 1992 1992

Egyházmegyék