KARDOSRÉT

Alapítás
1950
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Czuppon Sándor Plébánoshelyettes 1955 1957
Harmath József Lelkész 1954 1955

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Zirci Székesegyházi 1963 1963

A plébánia templomai

Egyházmegyék