KARDOSRÉT

Alapítás
1950
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Zirci Székesegyházi 1963 1963

A plébánia templomai