HEGYMAGAS

Alapítás
1946
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Kocsis István Plébános 1972 1980
Takáts Béla Plébánoshelyettes 1971 1972
Harmath József Plébánoshelyettes 1963 1971
Vörös Gyula Plébánoshelyettes 1945 1948

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Tapolcai Zalai 1795 1801
Tapolcai Székesegyházi 1946 1992