HÁRSKÚT

Alapítás
1945
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Márton Antal Plébánoshelyettes 1948 1995
Pipics István Káplán 1962 1962

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Zirci Székesegyházi 1946 1946
Borzavári Székesegyházi 1949 1949
Veszprémi Székesegyházi 1963 1992

Egyházmegyék