HÁRSKÚT

Alapítás
1945
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Zirci Székesegyházi 1946 1946
Borzavári Székesegyházi 1949 1949
Veszprémi Székesegyházi 1963 1992