HÁCS

Alapítás
1952
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Somogyvári Somogyi 1963 1984

A plébánia templomai

Egyházmegyék