ESZTERGÁLY

Alapítás
1945
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Vörös László Plébánoshelyettes 1951 1957
Mádi Gusztáv Plébánoshelyettes 1953 1955

Ellátó

Ellátott

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Zalavári Zalai 1949 1949
Pacsai Zalai 1946 1946

A plébánia templomai

Egyházmegyék