CSURGÓ II.

Alapítás
1949
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Radványi Antal Plébános 1951 1999
Takáts Béla Plébánoshelyettes 1951 1951
Ther József Plébánoshelyettes 1949 1951

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Csurgói Segesdi 1949 1992