BORZAVÁR

Alapítás
1788
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Égi Ferenc Konrád Plébános 1996 2011
Jani Károly Domonkos ciszterci Plébános 1991 1993
Várhelyi József Vid ferences Plébános 1951 1991
Ropoly Ferenc Plébános 1848 1856
Ropoly Ferenc Adminisztrátor 1843 1848

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Zirci Pápai 1992 1992
Cseszneki Székesegyházi 1795 1807
Cseszneki Pápai 1814 1824
Cseszneki Székesegyházi 1829 1901
Zirci Székesegyházi 1903 1946
Borzavári Székesegyházi 1949 1949
Zirci Székesegyházi 1963 1984