BOLHÓ

Alapítás
1948
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Görgetegi Segesdi 1963 1984
Csurgói Segesdi 1992 1992
Gyékényesi Segesdi 1949 1949