BÁBONYMEGYER

Alapítás
1944
Fíliává alakítás
2002
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Dél-balatoni Somogyi 1992 1992
Ságvári Somogyi 1946 1984