ANDOCS

Alapítás
XIV. század, 1716
Egyházmegyés/Szerzetesi
Egyházmegyés

A plébánia egyházi személyei

Egyházi személy neve Jellege Tól Ig Növekvő rendezés
Kelemen Alán Gábor ferences Plébános 1950 1986
Németh Pál szül: 1911 Káplán 1951 1965
Krischker Hugó Káplán 1956 1959
Borza László Káplán 1955 1956
Érdi Imre Vazul ferences Káplán 1943 1945
Bakoss József Lelkész 1924 1925
Gacsinger József exferences Adminisztrátor 1898 1899

Esperességek

Esperesi kerület Főesperesség Tól Ig
Karádi Somogyi 1963 1984
Dél-balatoni Somogyi 1992 1992
Karádi Somogyi 1795 1946
Andocsi Somogyi 1949 1949