Balatonakali – Ságdörgicse – templomrom

Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
Papja 1334-ben szerepel a pápai tizedjegyzékben. Ismeretlen patrociniumú temploma 1495-ben a fehérvári káptalan plébániája.
16-17. századi történet
1598-ban a török elpusztította a falut és a templomot is.
Történeti leírás 1945-
1967-68-ban az OMF és a veszprémi múzeum feltárta a romot, amelyet 1970-ben konzerváltak. Jelenleg a zánkai ifjúsági tábor zárt vízvételi területén található.
Mai templom adatai
Megnevezés
rom
Egyéb bevett név
Ságdörgicse, Ság, Ságpuszta
Elhelyezkedés
Zánka, hrsz. 017/7.
Védelem mértéke
egyedileg védett régészeti lelőhely
Védelem törzsszáma
régészeti azonosító: 7319
Védés ideje
1951
Védelemre javasoljuk
nem műemlék, műemléki védelem alá helyeztetés
Eredeti jelleg
Árpád-kori kis méretű falusi templom
Mai meghatározó korstílusa
kk.-i rom
Egyházigazgatási beosztás
rom
Ellátó plébánia
Balatonakali, Római Katolikus Plébánia
Általános jellemzők
A Balaton-part menti főúttól dél felé, a főút és a Balaton közé eső területen elhelyezkedő római kori villát és települést fedő közékori településen elhelyezkedő templomrom. A keletelt, egyhajós és patkóíves szentélyű, feltételezhetően 12. századi templom feltárt romjának nyugati végében két pilléralapozás került elő, amely felett háromívű karzat és afelett torony emelkedhetett. Déli oldalára a 13. században a hajóval azonos hosszúságú, de annál keskenyebb folyosót emeltek, amelynek keleti végér...Tovább
A Balaton-part menti főúttól dél felé, a főút és a Balaton közé eső területen elhelyezkedő római kori villát és települést fedő közékori településen elhelyezkedő templomrom. A keletelt, egyhajós és patkóíves szentélyű, feltételezhetően 12. századi templom feltárt romjának nyugati végében két pilléralapozás került elő, amely felett háromívű karzat és afelett torony emelkedhetett. Déli oldalára a 13. században a hajóval azonos hosszúságú, de annál keskenyebb folyosót emeltek, amelynek keleti végére és a szentély mellé háromnegyed kör alaprajzú csontház épült, a kettő között az utóbbiba levezető lépcsővel. A déli folyosó a felsőörsi prépostsági templom oldalfolyosóinak mintájára temetkezési helyül szolgált. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Balatonakali