Balatonszőlős – Ref. tp.

Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
1313-ban a káptalan falurészében állt a B. Szűz fából emelt kápolnája. Ekkor adta el a káptalan a benne birtokolt részével és szőlőivel együtt nemes jobbágyának, Ányosnak, azzal a feltétellel, hogy ha azt kőből építtetnék fel és fallal vetetnék körül, Ányos járuljon hozzá két márkával. 1318 körül a kápolnát, amelyet még 1324-ben is annak neveztek, Essegvári Tamás feltörette és kirabolta. 1343-ban már plébániaegyházként említették, ami azt jelzi, hogy ezt megelőzően építették fel kőből. 1370-b...Tovább
1313-ban a káptalan falurészében állt a B. Szűz fából emelt kápolnája. Ekkor adta el a káptalan a benne birtokolt részével és szőlőivel együtt nemes jobbágyának, Ányosnak, azzal a feltétellel, hogy ha azt kőből építtetnék fel és fallal vetetnék körül, Ányos járuljon hozzá két márkával. 1318 körül a kápolnát, amelyet még 1324-ben is annak neveztek, Essegvári Tamás feltörette és kirabolta. 1343-ban már plébániaegyházként említették, ami azt jelzi, hogy ezt megelőzően építették fel kőből. 1370-ben, 1373-ban és 1419-ben szerepel papja. 1476-ban a füredi plébános volt Szőlős papja. ...Kevesebbet mutat
16-17. századi történet
1550-ben plébániája már betöltetlen, aminek oka valószínűleg a lakosság protestáns hitre térése. Prédikátora 1627-től ismert. Ebből az évből romladozó voltáról maradt feljegyzés.
Történeti leírás 1701-1945
1745-ben felsőbb engedély alapján tetejét újították meg, 1796-ban pedig a középkori szentélyt lebontva, a hajó szélességében mai méretére hosszabbították meg és boltozták be. A 19. század elején készültek a jelenlegi karzatok, később a külső támpillérek. 1923-ban kisebb javítást végeztek az egész templomon. 1943-ban alapos átépítésre került sor, amikor a jelenlegi nagyobb ablakokat vágták, új karzatfeljáró és a falazott barokk szószék helyébe betonból új készült.
Történeti leírás 1945-
1978-ban történt ásatás és falkutatás nyomán az OMF 1979-80-ban helyreállíttatta. A kutatás derítette ki, hogy az 1324-ben még fából levő kápolna helyére 1343 előtt egyhajós és egyenes szentélyzáródású templomot építettek kőből, amelynek déli oldalára feltételezhetően a 15. században emelték a tornyot. A templom körüli temetőt az ásatás tanúsága szerint kőfal vette körül. Az ásatás során előkerült, festett vakolattöredékek azt bizonyították, hogy a templom belsejét ismeretlen időben, de még való...Tovább
1978-ban történt ásatás és falkutatás nyomán az OMF 1979-80-ban helyreállíttatta. A kutatás derítette ki, hogy az 1324-ben még fából levő kápolna helyére 1343 előtt egyhajós és egyenes szentélyzáródású templomot építettek kőből, amelynek déli oldalára feltételezhetően a 15. században emelték a tornyot. A templom körüli temetőt az ásatás tanúsága szerint kőfal vette körül. Az ásatás során előkerült, festett vakolattöredékek azt bizonyították, hogy a templom belsejét ismeretlen időben, de még valószínűleg a középkorban kifestették. Olyan kőből faragott, felfelé keskenyedő és élszedett kőhasáb is került elő, amely szentségtartó vagy keresztelőkút alsó része lehetett. ...Kevesebbet mutat
Mai templom adatai
Megnevezés
Ref. tp.
Elhelyezkedés
Balatonszőlős, Fő utca 50., hrsz. 96.
Védelem mértéke
védett műemlék (II. bírság kategória)
Védelem törzsszáma
M 5454
Védelem azonosítója
9768, 1958; régészeti azonosító: 7489
Védés ideje
2001
Eredeti jelleg
fakápolnából épített gótikus templom
Mai meghatározó korstílusa
1943-ban átépített gótikus eredetű, a 18. század során átalakított épület
Egyházigazgatási beosztás
református templom
Ellátó plébánia
Dunántúli Református Egyházkerület
Általános jellemzők
A település főutcája melletti, szabálytalan alakú, kőkerítéssel körülvett telek belsejében álló, keletelt, téglány alaprajzú, középkori eredetű templom, D-i homlokzatához épített, törtvonalú sisakkal fedett toronnyal. Kőtokos, gótikus kapuja, amely a két diagonális támpillérrel erősített torony aljában lévő előtérből vezet a templomtérbe, a mai napig megmaradt. A torony magasításakor kialakított harangszinti ablakok alatt láthatók a középkori ablakok. Az egyenes záródású, a hajónál keskenyebb kö...Tovább
A település főutcája melletti, szabálytalan alakú, kőkerítéssel körülvett telek belsejében álló, keletelt, téglány alaprajzú, középkori eredetű templom, D-i homlokzatához épített, törtvonalú sisakkal fedett toronnyal. Kőtokos, gótikus kapuja, amely a két diagonális támpillérrel erősített torony aljában lévő előtérből vezet a templomtérbe, a mai napig megmaradt. A torony magasításakor kialakított harangszinti ablakok alatt láthatók a középkori ablakok. Az egyenes záródású, a hajónál keskenyebb középkori szentély lebontása után egyetlen, téglalap alaprajzú térré alakították. K-i és Ny-i homlokzata oromfalas. A két véghomlokzat egymás feletti, két-két ablaka és a hosszfalak két-két ablaka szegmensíves, zárköves. A homlokzatokat höbörcsös vakolat fedi, a széleken és a nyílások körül meszelt sávokkal. Az 1943-ban vágott nagy méretű ablakokat az 1986-os műemléki helyreállításkor befalazták. A toronyalj dongaboltozatos. A belső teret fiókos dongaboltozat fedi. A K-i és a Ny-i végében lévő, csehsüveg-boltozatú karzatok mellvédje egyetlen kosárívre támaszkodik. A berendezés 20. századi. A toronyalj dongaboltozatos. A belső teret fiókos dongaboltozat fedi. A K-i és a Ny-i végét 1796-ban csehsüveges szakaszokkal beboltozták, majd a 19. században mindkét végébe karzatot építettek. A karzatok mellvédje egyetlen kosárívre támaszkodik. A berendezés 20. századi. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Balatonszőlős