Balatonfűzfő – Máma – templomrom

Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
A veszprémvölgyi apácakolostor birtokában álló falu temploma föltehetően a 13. században épült. Első írásos okleveleles említése 1296-ból való, ekkor a mámai Szent László-templom a szárberényi (vörösberényi) Szent Márton-templom filiájaként szerepel.
16-17. századi történet
n.a.
Történeti leírás 1701-1945
1702-ben a jezsuiták szerződést kötnek a török időkben minden bizonnyal károkat szenvedett templom kijavítására (belső és külső vakolás, meszelés, vakolt mennyezet és új padozat készítése, sekrestye építése). Egy 1773 körül készült leírás a hajó famennyezetét, a boltozott szentélyt és a sekrestye Szent László-oltárát említi, a templomot ekkor már föltehetően csak időnként használják. A templomot az 1860-as években Rómer Flóris romos állapotban találja. Nyugati falát és déli falának nagyobb részé...Tovább
1702-ben a jezsuiták szerződést kötnek a török időkben minden bizonnyal károkat szenvedett templom kijavítására (belső és külső vakolás, meszelés, vakolt mennyezet és új padozat készítése, sekrestye építése). Egy 1773 körül készült leírás a hajó famennyezetét, a boltozott szentélyt és a sekrestye Szent László-oltárát említi, a templomot ekkor már föltehetően csak időnként használják. A templomot az 1860-as években Rómer Flóris romos állapotban találja. Nyugati falát és déli falának nagyobb részét az 1930-32-ben épített új templom alapozásához bontják le. ...Kevesebbet mutat
Történeti leírás 1945-
Az 1963-as régészeti feltárást (régész: Sz. Czeglédi Ilona) 1964-ben műemléki helyreállítás követte Koppány Tibor tervei alapján, amikor a templomrom konzerválására és kisebb kiegészítésekre került sor a romjelleg megőrzésével, a szentély és a sekrestye fölé védőtető került.
Mai templom adatai
Megnevezés
rom
Elhelyezkedés
Balatonfűzfő, Jókai Mór utca 43-45., hrsz. 590.
Védelem mértéke
kiemelten védett műemlék
Védelem törzsszáma
5419, 9748, 1953
Védelemre javasoljuk
n.a.
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Mai meghatározó korstílusa
romanika
Egyházigazgatási beosztás
rom
Ellátó plébánia
Balatonfűzfő, Jézus Szíve plébánia
Általános jellemzők
A mai r. k. templom mögött álló, törtkőből épült templom téglalap alaprajzú hajóból és hozzá félköríves diadalívvel kapcsolódó, a hajónál keskenyebb, négyzetes alaprajzú, egyenes záródású szentélyből áll. A hajó nyugati falát és déli falának nyugati szakaszát 1930 körül elbontották, ma csak az alapozásuk látható. A déli fal mintegy négy méter magasan álló keleti szakaszában két rézsűs, román kori ablak kávája maradt meg. A hajó északi falában az 1702-ben emelt sekrestye téglából rekonstruált, sz...Tovább
A mai r. k. templom mögött álló, törtkőből épült templom téglalap alaprajzú hajóból és hozzá félköríves diadalívvel kapcsolódó, a hajónál keskenyebb, négyzetes alaprajzú, egyenes záródású szentélyből áll. A hajó nyugati falát és déli falának nyugati szakaszát 1930 körül elbontották, ma csak az alapozásuk látható. A déli fal mintegy négy méter magasan álló keleti szakaszában két rézsűs, román kori ablak kávája maradt meg. A hajó északi falában az 1702-ben emelt sekrestye téglából rekonstruált, szegmensíves ajtaja nyílik. A dongaboltozatos sekrestyét 1964-ben félnyeregtetős védőtetővel fedték. A diadalív fölött csaknem egészében fennmaradt a háromszögű oromfal a hajó és a szentély tetőtereit összekötő nyílással és felette a hajó feletti tetőteret megvilágító ablak töredékével. A szentélyt egykor dongaboltozat fedte, ennek ma indításai maradtak fenn. Keleti és északi ablakát félköríves záródással, rézsűs formában rekonstruálták 1964-ben, a szentély fölé pedig nyeregtetős védőtetőt emeltek. A falfelületeken számos helyen fennmaradt a középkori vagy barokk vakolat. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Balatonfűzfő