Balatonfőkajár – Ref. tp.

Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
1333 és 1335 között szerepel papja a pápai tizedjegyzékekben, 1426-ban említett Szt. Péter egyháza tehát már a 14. század elején létezett.
16-17. századi történet
1550-ben plébániája betöltetlen. A tornyos, kőfallal kerített templomból 1577-ben a hídvégi török őrség castellumot épített, amelyet a győri generális utasítására Geszty Ferenc veszprémi és Pálffy Tamás palotai kapitányok leromboltattak. Az 1690-es évek végén katolikus templomként, Szt. László király tiszteletére állították helyre.
Történeti leírás 1701-1945
1700-ban plébánosa volt, akit 1705-ben a falu protestáns lakossága elkergetett, s azóta református templom. 1721-ben is a reformátusok használták, bár 1768-ig folyt a per a templomért. 1741-ben kelet felé meghosszabbították, valószínűleg hajójával azonos szélességű teremtemplommá alakították, 1745-ben pedig lebontották sekrestyéjét. 1746-ban királyi engedélyt kaptak átalakítására, de csak 1793-94-ben építették fel a jelenlegi formában. Végül 1815-ben emelték emeletes déli előcsarnokát, felette o...Tovább
1700-ban plébánosa volt, akit 1705-ben a falu protestáns lakossága elkergetett, s azóta református templom. 1721-ben is a reformátusok használták, bár 1768-ig folyt a per a templomért. 1741-ben kelet felé meghosszabbították, valószínűleg hajójával azonos szélességű teremtemplommá alakították, 1745-ben pedig lebontották sekrestyéjét. 1746-ban királyi engedélyt kaptak átalakítására, de csak 1793-94-ben építették fel a jelenlegi formában. Végül 1815-ben emelték emeletes déli előcsarnokát, felette oratóriummal. ...Kevesebbet mutat
Mai templom adatai
Megnevezés
Ref. tp.
Elhelyezkedés
Balatonfőkajár, Táncsics utca 6., hrsz. 528.
Védelem mértéke
védett műemlék (II. bírság kategória)
Védelem törzsszáma
M 5388
Védelem azonosítója
9689, 1958; régészeti azonosító: 7377
Védés ideje
2001
Védelemre javasoljuk
műemlék
Eredeti jelleg
református templom
Mai meghatározó korstílusa
késő barokk (kora klasszicista)
Egyházigazgatási beosztás
református templom
Ellátó plébánia
Dunántúli Református Egyházkerület
Általános jellemzők
A törtvonalú sisakkal fedett, órapárkányos torony sarkait egy-egy diagonális helyzetű, lépcsőzött támpillér erősíti. Homlokzatait pilaszterek tagolják. A tornyon és az előcsarnokon levő ajtó kőtokja szemöldökgyámos, ajtólapjaik eredetiek. A toronyajtó feletti és a hosszoldalakon nyíló, köténydíszes ablakok szegmensíves, míg a pilaszterdíszes harangszint ablakai félköríves záródásúak. Az egyenes szélű féloromzatokkal közrefogott toronyszint homlokzati tükrében álló ablak nyílik. Az előcsarnok kla...Tovább
A törtvonalú sisakkal fedett, órapárkányos torony sarkait egy-egy diagonális helyzetű, lépcsőzött támpillér erősíti. Homlokzatait pilaszterek tagolják. A tornyon és az előcsarnokon levő ajtó kőtokja szemöldökgyámos, ajtólapjaik eredetiek. A toronyajtó feletti és a hosszoldalakon nyíló, köténydíszes ablakok szegmensíves, míg a pilaszterdíszes harangszint ablakai félköríves záródásúak. Az egyenes szélű féloromzatokkal közrefogott toronyszint homlokzati tükrében álló ablak nyílik. Az előcsarnok klasszicista stílusú homlokzatán a tükröt az ajtó és az ablak között jellegzetes módon párkány osztja, a homlokzatot a tükörrel azonos szélességű timpanon koronázza. A belső tér síkmennyezetes, végein két-két pilléren nyugvó, boltozott karzattal. A torony felőli karzat mellvédjét vakolatdíszek gazdagítják, a középső rozettában az 1794-es évszám látható. Az előcsarnok feletti kétszakaszos csehsüveg-boltozaton oldalkarzat ül. Berendezés: padok, falazott szószék, barokk, 1790 körül. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Balatonfőkajár