Alsóörs – református templom

Történeti leírás
Középkori templom építési kora és átalakítása
Az alörsi Mária egyházat 1318-ban a Veszprém melletti Bánd felett álló Essegvár ura, Essegvári Tamás feltörette. Papja 1333-1335 között szerepel a pápai tizedjegyzékben. 1478-ban a templomot, amely addig a felsőörsi plébánia filiája volt, Vetési Albert veszprémi püspök önálló plébániává emelte.
16-17. századi történet
1548-ban felégették a törökök, 1550-ben plébániája üres volt, akkor már a protestánsok használták.
Történeti leírás 1701-1945
1720 és 1723 között festett, kazettás mennyezettel állították helyre. 1747-ben egyenes záródású szentéllyel, annak északi oldalán sekrestyével épített templomként írták le. 1788-ban felsőbb engedéllyel építették jelenlegi formájára.
Történeti leírás 1945-
több műemléki - építészeti és restaurátori -helyreállítás történt
Mai templom adatai
Megnevezés
Ref. tp.
Elhelyezkedés
Alsóörs, Templom u., hrsz. 7.
Védelem mértéke
kiemelten védett műemlék (I. bírság kategória)
Védelem törzsszáma
M 5365
Védelem azonosítója
9550, régészeti azonosító: 7067,
Védés ideje
1953, 1958
Eredeti jelleg
plébániatemplom
Egyházigazgatási beosztás
református templom
Ellátó plébánia
Dunántúli Református Egyházkerület
Általános jellemzők
A D-i fal külső síkján résablakok és a hatalmas méretű, figurális falfestmény részlete látható. A középkori szentély helyére a hajóval azonos szélességű, karzattal ellátott toldalékot építettek. Simított vakolatú homlokzatai tükrös tagolásúak, Ny-i sarkait támpillérek erősítik, K-i sarkai visszaugratva lekerekítettek. Az ablakok vakolatkeretesek, zárkövesek. A hajóablakok szegmensíves, a harangszinti ablakok félköríves záródásúak. A D-i homlokzat K-i ablaka alatt körablak, a Ny-i homlokzaton, az...Tovább
A D-i fal külső síkján résablakok és a hatalmas méretű, figurális falfestmény részlete látható. A középkori szentély helyére a hajóval azonos szélességű, karzattal ellátott toldalékot építettek. Simított vakolatú homlokzatai tükrös tagolásúak, Ny-i sarkait támpillérek erősítik, K-i sarkai visszaugratva lekerekítettek. Az ablakok vakolatkeretesek, zárkövesek. A hajóablakok szegmensíves, a harangszinti ablakok félköríves záródásúak. A D-i homlokzat K-i ablaka alatt körablak, a Ny-i homlokzaton, az íves szélű féloromzatokkal közrefogott toronyszinten résablak nyílik. A féloromzatok szélénél egy-egy bimbó áll. Csonkakontyos oromfalú K-i homlokzatát ablak és padlásszellőző töri át. A bejárat a D-i homlokzaton található. Az íves oromzatú, homlokfalán ívesen záródó, vállas faltükrökkel díszített, nyitott, ülőpados D-i előcsarnokból csúcsíves, tagozott, kőtokos gótikus ajtó vezet a templomba. A jelenlegi bejárat a 18. században készült, a középkori D-i kapu teljes kőszerkezetét ekkor ide áthelyezték. A hosszú, falpillérekkel három csehsüveg-boltszakaszra osztott terű templom nyugati fele késő román kori egyhajós, a benne folytatott ásatás alapján egyenes szentélyzáródású, 13. századi épület maradványa. A külső sarkain ferde támpillérekkel megtámasztott nyugati végén két belső pilléren emelkedik a karcsú torony, amelynek alsó része középkori. Déli homlokzatán elfalazott bejárat helye, felette eredetileg három román résablakkal, amelyből egyet nagy méretű barokk ablak tüntetett el, valamint nyugati végén az egykori karzat magasabban levő kis ablaka. A déli kapu csúcsíves, gótikus kőkeretét a barokk toldásba helyezték át, és eléje nyitott előcsarnokot emeltek. A déli támpilléren széles keretben álló alak festett, a hajó két résablaka között nagy méretű, vörös vonalakkal festett alak gótikus falképe. Az egyterű belsőt háromszakaszos csehsüveg-boltozat fedi, a hevederíveken vakolatdíszítéssel. A tér mindkét végében két-két kőoszlopra támaszkodó falazott karzat van. Mellvédjüket vakolatból kialakított, stilizált balusztrád díszíti. A karzatok alsó deszkázásán, a kék átfestés alatt az 1788 előtti, festett virágdíszes mennyezet darabjai láthatók. A Ny-i karzat alól közelíthető meg a templom Árpád-kori, két pilléren álló karzata. A falazott, copf szószék a rajta lévő tábla felirata szerint 1807-ben készült. ...Kevesebbet mutat

Plébániák

Települések

Település
Alsóörs