Somogybabod – Szent Erzsébet

Történet (1975-ös sematizmus szerint)
”1332-37-ben papjáról tudunk. Pleb. volt. Tp-a 1971-ben készült a hívek összefogásából, azelőtt isk. kp-nája volt. Koporsómennyezetes szobatp. 17x7 m. Tit: Szt. Erzsébet. Búcsú: nov. 19. Rn: márc. 26. Hsz: 420 (439). — Tardpuuszta 1102-ben Megváltóról nev. tp-át említik. 1332-ben pleb.”
Történeti leírás

Plébániák

Települések

Település
Somogybabod