Simonfa – Utolsó vacsora

Simonfa – Utolsó vacsora
Történet (1975-ös sematizmus szerint)
”1421-ben már szerepel, ekkor az Ellyevölgyi cs.-é. XVIII. sz. elején licenciátusok gondozták. 1748-ban a főesperes pleb létesítését ajánlja. Tp-a 1803-ban épült a Somssich cs. költségén. 16,5x8 m. Tit: Utolsó vacsora. Hsz: (697).”
Történeti leírás

Plébániák

Települések

Település
Simonfa