Kiskapornak – Szent István király

Történet (1975-ös sematizmus szerint)

”Isk.-kp-na. 1929-ben épült. 7x5 m. Tit: Szt. István kir. Búcsú: aug. 20. Hsz: 88:”

Plábániák

Települések