Kisdémpuszta – Szentháromság

Történet (1975-ös sematizmus szerint)

”Tit: Szentháromság. Rokokó, 12,5x3,5 m. Mj. Török Sándor építette 1763-ban. Értékes, eredeti faragott rokokó faszobrokkal és korabeli faoltárral.”

Plábániák

Települések