Kéttornyúlak – Szent Imre

Történet (1975-ös sematizmus szerint)

”Nevével 1455-ben találkozunk. 1571-ben már Kéttornyúlaknak írják. 1698-ban ref. anyaegyház, 1779-ben 74 rk. hívét Pápakovácsi gondozza. Tp-a 1865-ből való. 13x6 m. Pápa III. látja el. Tit: Szt. Imre. Búcsú: nov. 5. Rn: ápr. 24. Hsz: 270 (518).”

Plábániák

Települések